Dao Thái Sashimi DB10025

1.300.000₫ 1.600.000₫
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...

Dao Thái Sashimi DB10025

DAO THÁI SASHIMI NHẬT BẢNDAO THÁI SASHIMI NHẬT BẢNDAO THÁI SASHIMI NHẬT BẢNDAO THÁI SASHIMI NHẬT BẢNDAO THÁI SASHIMI NHẬT BẢNDAO THÁI SASHIMI NHẬT BẢNDAO THÁI SASHIMI NHẬT BẢNDAO THÁI SASHIMI NHẬT BẢN