Dao Thái Sashimi DB10024

2.800.000₫ 3.500.000₫
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...

Dao Thái Sashimi DB10024

 

DAO THÁI SASHIMI NHẬT BẢNDAO THÁI SASHIMI NHẬT BẢNDAO THÁI SASHIMI NHẬT BẢNDAO THÁI SASHIMI NHẬT BẢNDAO THÁI SASHIMI NHẬT BẢNDAO THÁI SASHIMI NHẬT BẢNDAO THÁI SASHIMI NHẬT BẢN