Hotline : 0938 784 795

Thông Tin Chuyển Khoản

Chủ Tài Khoản :                    Đặng Ngọc Sơn

Agribank

STK        :       3715 205 019 370
Chủ TK  :       Đặng ngọc sơn
Ngân hàng agribank thành sen, Hà Tĩnh.

 

Vietcombank


STK        :      0011 0042 48 155
Chủ TK   :      Đặng ngọc sơn
Ngân hàng vietcombank trần quang khải, Hà Nội

 

Sacombank


 STK       :        0200 3067 1466
 Chủ TK :        Đặng Ngọc Sơn
Ngân hàng sacombank lý thường kiệt, Hà Nội

 

Techcombank


 STK        :       190 28 26 28 66 0 11
Chủ TK    :       Đặng Ngọc Sơn
Ngân Hàng Techcombank Ngã Tư Sở, Hà Nội

 

BIDV


STK           :      1241 000 1522 174 
Chủ TK      :      Đặng Ngọc Sơn
Ngân hàng BIDV trần quang khải, Hà Nội

VPbank

STK             :         8398 44 22

Chủ TK            :   Đặng Ngọc Sơn
Ngân Hàng VPbank Hào Nam, Hà Nội